Hapsilo-हाप्सिलाे

 


लाटोकोसेरो प्रजातिको  संरक्षणमा टेवा पुगोस् भनेर यो चौमासिक पत्रिकाको सुरुवात गरिएको हो। शिक्ष, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्मी, संरक्षणकर्मी, नीति-निर्माता, पत्रकार लगायत सर्वसाधारणलाई उपयोगी हुने विश्वास गरेका छौं । तपाईसंग लाटोकोसेरोको अनुसन्धान र संरक्षण सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीहरु छन्  र प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न नबिर्सनु होला l

इमेल: naturesfren@yahoo.com


चौमासिक पत्रिका पढ्नको लागि 

Hapsilo हप्सिलो (२०७६ साल, बर्ष २, अंक ६)
Hapsilo हप्सिलो (२०७६ साल, बर्ष २, अंक ५)

 

Hapsilo हप्सिलो (२०७६ साल, बर्ष २, अंक ४)Hapsilo हाप्सिलो ( २०७५ साल , वर्ष १, अंक ३ )Hapsilo हाप्सिलो ( २०७५ साल , वर्ष १, अंक २ )
Hapsilo हाप्सिलो ( २०७५ साल , वर्ष १, अंक १ )